bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna
Menu WTMiWT

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png

biurokarier.png

zamówienia.png


Poleć znajomemu

rekrutacja_2018-2019_baner.jpg

Przyznanie Wydziałowi Kategorii Naukowej A

« Powrót


16. października 2017r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przedstawił wyniki oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oceniano w grupie wspólnej oceny „Inżynieria Materiałowa”, należącej do nauk ścisłych i inżynierskich i w ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny przyznano nam kategorię naukową A.

Niewątpliwie jest to sukces, który wspólnie wypracowaliśmy. Wysoka ocena efektów działalności Wydziału jest osiągnięciem wszystkich pracowników, zarówno naukowych, jak i dydaktycznych, których osiągnięcia naukowe i efekty praktyczne złożyły się na wysoką punktację w poszczególnych kategoriach. Nie można też pominąć udziału pracowników administracyjnych i technicznych, na co dzień wspierających działania naukowe, oraz dzięki którym wszystkie osiągnięcia Wydziału, udało się kompleksowo wyspecyfikować w dokumentacji przedłożonej do oceny.

 

stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpg