bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna

kierunki_info.jpg

Łódzkie nagradza najzdolniejszych! XII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego!!!

« Powrót


2 stycznia 2018 roku rozpoczęła się XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10000 zł. Komplet dokumentacji należy złożyć w teczce oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata w Dziale Spraw Studenckich PŁ (pokój 104 lub 103), Rektorat PŁ, ul. Skorupki 10/12, Bud B-3) do dnia 19 stycznia 2018r. do godz. 14:00. Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego przewiduje się udzielenie maksymalnie 12 rekomendacji. Zarekomendowane wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego przez Uczelnię do dnia 1.02.2018r. Do 18 stycznia 2018r do godz. 14:30 należy zgłosić się do prodziekana ds studenckich w celu podpisania ptwierdzenia z Zał. C.

Opis wymaganej dokumentacji – w załączeniu lub na stronie PŁ w zakładce Studenci.

Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Woj. Łódzkiego

Zał. 2 - do Regulaminu przeznawania jednorazowych styp. naukowych Marszałka Woj. Łódzkiego - wniosek studenta_2018

Zasady wyłaniania rekomendowanych wniosków_2018

Zał. A - wykaz osiągnięć_2018

Zał. B - punktacja i katalig osiągnięć do rekomendacji

Zał. C - potwierdzenie prodziekana danych we wniosku