bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna
Menu WTMiWT

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png

biurokarier.png

zamówienia.png


Poleć znajomemu

rekrutacja_2018-2019_baner.jpg

Nagroda za realizację projektu "Innowacyjne Włókiennictwo 2020+"

« Powrót


Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w dn. 19. października 2018 r., został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP w kategorii "Uczelnia przyszłości". Nagrodę przyznano za realizację projektu "Innowacyjne Włókiennictwo 2020+", którego koordynatorem jest Pani Profesor Izabella Krucińska.
Nagrodę, która jest przyznawana za działania ukierunkowane na przyszłość, charakteryzujące się innowacyjnością oraz będące najlepszym przykładem zrównoważonego i inteligentnego rozwoju odebrała Pani Profesor Izabella Krucińska, w trakcie uroczystej gali podczas Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 w dniu 19. października 2018r w Uniejowie.
Projekt "Innowacyjne Włókiennictwo 2020+", którego liderem jest Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej jest finansowany w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Konsorcjantów.
Politechnika Łódzka jest Liderem projektu, a za razem jego beneficjentem. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą najważniejsze jednostki badawcze sektora włókienniczego w Łodzi:
1. Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów,
2. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych,
3. Instytut Włókiennictwa,
4. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych,
5. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex".


Projekt zakłada zakup nowoczesnych urządzeń pomiarowych i technologicznych, które rozbudują infrastrukturę Konsorcjantów, umożliwiając w ten sposób prowadzenie badań dla przedsiębiorców na nowoczesnym sprzęcie w laboratoriach akredytowanych tych jednostek oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, transfer wiedzy i wdrażanie innowacji na rzecz przedsiębiorstw. Ponadto zostaną przeprowadzone szeroko zakrojone prace modernizacyjne w budynku Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ.

 

stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpg