bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna » Aktualności
Menu WTMiWT

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png

biurokarier.png

zamówienia.png


Poleć znajomemu
rekrutacja_2018-2019_baner.jpg

Zaliczenie semestru zimowego 2018/2019 i rejestracja na semestr letni 2018/2019
2019-02-05

W sprawach związanych z zaliczeniem semestru zimowego 2018/2019 i uzyskaniem rejestracji na semestr letni 2018/2019 należy zgłosić się w godz. przyjęć do dziekanatu lub prodziekan ds. studenckich do 22.02.2019r (termin ostateczny!!!) (nie dotyczy osób, które uzyskały wymagane dla danego kierunku minimum punktów ECTS).

Studenci semestru dyplomowego

Termin złożenia prac dyplomowych - do 24.02.2019r

Termin złożenia podań o wyznaczenie nowego terminu złożenia pracy dyplomowej (na zasadach bezpłatnego przedłużenia - max do 24.05.2019r lub na zasadach płatnego powtarzania do 30.09.2019r) - nie później niż do 22.02.2019r.

Wcześniej należy uregulować zaległości finansowe wobec uczelni. Prodziekan ds studenckich nie przyjmuje osób, które nie uregulowały zaległości wobec uczelni.

Godziny przyjęć prodziekan ds studenckich w dniach 4-28.02.2019r: poniedziałek - piątek 11:00-14:30 (oprócz środy i wakacji zimowych 11-15.02.2019r)


 


Dodatkowe terminy obowiązkowych szkoleń dla I roku!!!
2019-01-11

Przypominamy studentom I roku studiów I i II stopnia, że aby otrzymać rejestrację na semestr 2 należy obowiązkowo zaliczyć wymagane szkolenia:"Szkolenie BHP", "Szkolenie Biblioteczne" i "Szkolenie z elementów prawa o szkolnictwie wyższym".

Dla osób, które jeszcze nie zaliczyły szkoleń wyznaczono dodatkowe terminy:

- Szkolenie biblioteczne - test otwarty do 17 stycznia 2019r.

- Szkolenie BHP - kurs otwarty do 11 lutego 2019 r.

Szczegóły tutaj: Szkolenie biblioteczne, Szkolenie BHP

Brak zaliczenia szkoleń=Brak rejestracji na semestr 2


Nowy kierunek dla Wzornictwa II stopnia - studia dualne
2018-10-29

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oferuje możliwość studiowania II stopnia Wzornictwa na specjalności Architektura produktu tekstylnego – studia dualne.
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18
...

więcej...

stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpg