bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna » Aktualności

Menu WTMiWT

wirt_dzien_otw_na_PL_23-05-2020_225x127.jpg

PL_75_lat.jpg

zielony_przewodnik_PoliGreen.jpg

biodegradowalne_materialy.jpg

biodegradowalne_wlokna.jpg

architektura_tekstyliow_2019.jpg

olimpiada_odziezowa.jpg

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png


Poleć znajomemu
kierunki_info.jpg

UWAGA!!!Już można składać wnioski stypendialne na rok akademicki 2020/2021
2020-07-03

Od 3 lipca 2020r można składać wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021. Zasady wnioskowania o w/w stypendium są opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów PŁ z dnia 13 czerwca 2019 roku. Zapraszamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego złożenia kompletnego wniosku i otrzymania stypendium już w październiku 2020/2021.

Szczegóły składania wniosków - informacja z dnia 3 lipca 2020rEgzaminy dyplomowe na WTMiWT w okresie do 30 września 2020r
2020-06-09

Zgodnie z Komunikatem nr 10/2020 Rektora PŁ z dnia 21 maja 2020r. egzaminy dyplomowe przeprowadza się w trybie bezpośrednim na Wydziale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w dokumencie "Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni" z dnia 18 maja 2020r lub na wniosek studenta, przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia zdalnego wg Komunikatu Prorektora ds Kształcenia z dnia 2 kwietnia 2020r.

Planowane terminy egzaminów dyplomowych:

Wzornictwo (Sala Plastyczna nr 1) godz. 10:00

22.06.2020r; 1.07.2020r; 14.07.2020r; 8.09.2020r; 15.09.2020r; 22.09.2020r

Włókiennictwo i Przemysł Mody/Włókiennictwo (W-33) godz. 10:00

30.06.2020r: 9.07.2020r; 16.09.2020; 23.09.2020r

Szczegóły dotyczące procesu dyplomowania, wymaganych dokumentów i organizacyjne poniżej:

Organizacja egzaminów dyplomowych na Wydziale w okresie do 30 września 2020r

Zasady dyplomowania na WTMiWT - proces dyplomowania i dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego

Instrukcja procesu dyplomowania dla Promotora i Studenta

Promotor - zał. 4 (protokół oryginalności pracy)

Promotor - zał. 5 (opinia dotycząca oryginalności pracy dyplomowej)


Prowadzenie badań naukowych przez studentów od 1 czerwca 2020r
2020-05-28

Zgodnie z Komunikatem nr 10/2020 Rektora Pł od 1 czerwca 2020r dopuszcza się możliwość prowadzenia przez studentów badań naukowych i projektów w celu realizacji pracy dyplomowej oraz przez studentów zatrudnionych w ramach projektów badawczych realizowanych przez Uczelnię. Udział studenta w prowadzeniu badań może odbywać się pod warunkiem zapewnienia warunków i zachowaniu zasad bezpieczeństwa określonych dla pracowników PŁ. Dopuszczenie takie odbywa się na pisemny wniosek studenta (wzory zamieszczone poniżej). Wypełniony i podpisany skan wniosku student wysyła ze swojego adresu mailowego PŁ do Promotora, który uzgadnia z Kierownikiem Jednostki, w której realizowane są badania, warunki i harmonogram pracy studenta przy realizacji badań. Skan podania podpisanego przez Promotora i Kierownika Jednostki przesyłany jest do Prodziekan ds studenckich. Prodziekan ds studenckich informuje studenta o podjętej decyzji drogą mailową. Termin złożenia pracy dyplomowej - 16 września 2020r.

Podanie o wyrażenie zgody na prowadzenia badań/projektu w celu realizacji pracy dyplomowej

Podanie o wyrażenie zgody na prowadzenie badań związanych z zatrudnieniem do realizacji projektu badawczego


Praca dziekanatu w czasie zawieszenia zajęć na uczelni
2020-03-15

Godziny pracy dziekanatu

Poniedziałek - Piątek oprócz środy w godz. 10.00-13.00

B. ważne!!! Bezpośredni kontakt będzie zastąpiony korespondencją elektroniczną lub kontaktem telefonicznym i wówczas zostanie ustalone dalsze postępowanie w sprawie (szczegóły w Informacjach Prorektora ds Studenckich)

Numery kontaktowe: 042 631-33-01 lub 042 631-32-99

E-maile:

lidia.smereka@p.lodz.pl (sprawy programu Erasmus, doktoranci)

jolanta.antosik@p.lodz.pl (wzornictwo)

monika.iwanicka@p.lodz.pl (włókiennictwo i przemysł mody, inżynieria wzornictwa przemysłowego, inżynieria bezpieczeństwa pracy, włókiennictwo II st., Kolegium Towaroznawstwa)

(podać DW: barbara.niekraszewicz@p.lodz.pl)

Kontakt telefoniczny z Prodziekan ds. studenckich: 042-631-33-01 w godz. pracy dziekanatu

Kontakt mailowy z Prodziekan ds studenckich: barbara.niekraszewicz@p.lodz.pl


 Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa za najlepsze prace obronione w roku 2019
2020-06-30

XXI edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze prace obronione w roku 2019 - nabór wniosków w terminie 29 czerwca 2020r - 28 sierpnia 2020r. Do składania wniosków uprawnieni są sami autorzy rozpraw i prac lub rektorzy bądź prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni. Kandydaci, którzy wyrażają chęć, aby ich wnioski były zarekomendowane przez rektora lub prorektora składają wypełniony komputerowo kompletny wniosek (zał. 1) do dziekanatów do dnia 11 sierpnia 2020r. Do wniosku kandydat dołącza swój egzemplarz pracy (oryginał) oraz recenzję zgłoszonej do konkursu pracy (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem). Pozytywnie zarekomendowane wnioski kandydaci będą mogli odebrać w Dziale Spraw Studenckich (ul. Żeromskiego 116) od 24 sierpnia 2020r od godz. 12:00 w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegóły na stronie https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-najlepsze-prace lub na stronie głównej PŁ.

Regulamin konkursu

Zał. 1 - wniosek_2020_uczelnie_instytucje

Zał. 2 - wniosek_2020_autorzy prac


XXI Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów - xx.xx.2020
2020-05-22

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXI Konferencji Naukowej Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów "Innowacyjne materiały i technologie w inżynierii materiałowej tekstyliów", która odbędzie się w dniu xx.xx.2020 r. i wpisuje się w obchody jubileuszu 75-lecia Politechniki Łódzkiej.
Więcej informacji w zakładce:    Działalność naukowa -> Konferencje i seminaria


Zielony Przewodnik PoliGreen
2020-05-06

W Studenckim Kole Naukowym ECOReserch powstał zielony przewodnik, z którego dowiemy się jak być bardziej eco-friendly. Czytajcie, stosujcie i cieszcie się życiem less-waste. Autorem przewodnika jest studentka Włókiennictwa i Przemysłu Mody – IDA DARMOCHWAŁ. Gratulujemy pomysłu.
Link do przewodnika: http://www.style.p.lodz.pl/cms/zalaczone_pliki/zielony_przewodnik_PoliGreen.pdf


stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpgbiurokarier.pngzamówienia.png