bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna » Dla studentów » Informacja w sprawie zwrotu legitymacji studenckiej

Podmenu WTMiWT

wirt_dzien_otw_na_PL_23-05-2020_225x127.jpg

PL_75_lat.jpg

zielony_przewodnik_PoliGreen.jpg

biodegradowalne_materialy.jpg

biodegradowalne_wlokna.jpg

architektura_tekstyliow_2019.jpg

olimpiada_odziezowa.jpg

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png


Poleć znajomemu
dla-studentow
kierunki_info.jpg

Informacja w sprawie zwrotu legitymacji studenckiej

Absolwenci studiów II stopnia obowiązani są do zwrotu legitymacji studenckiej po egzaminie dyplomowym. Podstawa prawna: Regulamin Korzystania w Politechnice Łódzkiej z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (SELS) - §3 pkt.2: ”Student, który utracił status studenta nie ma prawa do posiadania ELS i obowiązany jest niezwłocznie zwrócić ją Uczelni”.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - § 7.2: „prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów”

 

 

stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpgbiurokarier.pngzamówienia.png