bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna » Oferta kształcenia » Fundusz Młodych Naukowców 2018 - konkurs

Podmenu WTMiWT

wirt_dzien_otw_na_PL_23-05-2020_225x127.jpg

PL_75_lat.jpg

zielony_przewodnik_PoliGreen.jpg

biodegradowalne_materialy.jpg

biodegradowalne_wlokna.jpg

architektura_tekstyliow_2019.jpg

olimpiada_odziezowa.jpg

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png


Poleć znajomemu
oferta-ksztalcenia
kierunki_info.jpg

Fundusz Młodych Naukowców 2018 - konkurs

KONKURS! NA GRANTY WEWNĘTRZNE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 2018

Dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów ogłasza konkurs na granty wewnętrzne z Funduszu Młodych Naukowców.
O granty wewnętrzne ubiegać się mogą:
1. Pracownicy zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, dla których Politechnika Łódzka jest podstawowym miejscem pracy, którzy nie przekroczyli wieku 35 lat w roku składania wniosku i prowadzą zaawansowane prace naukowe w priorytetowych dla Wydziału tematach badawczych.
2. Uczestnicy Studium Doktoranckiego przy Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, którzy nie przekroczyli wieku 35 lat w roku składania wniosku oraz wykazują się aktywnym wkładem naukowym w prace badawcze prowadzone na Wydziale.

Wnioskodawcy ubiegający się o grant wewnętrzny, składają podanie - stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z następującymi dokumentami:
a) formularz zgłoszeniowy - stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, podpisany przez Wnioskodawcę, osobę odpowiedzialną za rozliczanie finansów w jednostce oraz Kierownika Jednostki wraz z opinią opiekuna naukowego (wniosek doktoranta opiniuje promotor pracy doktorskiej, wniosek pracownika - Kierownik Jednostki w której jest zatrudniony)
b) życiorys Wnioskodawcy (max. 2 strony formatu A4)
c) informację o dotychczasowym dorobku naukowym Wnioskodawcy (max. 2 strony formatu A4)

Termin składania podań w Dziekanacie do 26. września 2018r. (środa)

W załącznikach:
- ogłoszenie o konkursie
- regulamin Funduszu Młodych Naukowców
- załączniki do Regulaminu
(podanie - zał.1, formularz zgłoszeniowy - zał.2, umowa - zał.3, sprawozdanie - zał.4)

 
 
 
 

stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpgbiurokarier.pngzamówienia.png