bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna » Rekrutacja » Dlaczego warto...?

Podmenu WTMiWT

zielony_przewodnik_PoliGreen.jpg

biodegradowalne_materialy.jpg

biodegradowalne_wlokna.jpg

architektura_tekstyliow_2019.jpg

olimpiada_odziezowa.jpg

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png


Poleć znajomemu
rekrutacja
kierunki_info.jpg

Dlaczego warto...?

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów to jedyny w Polsce wydział kształcący wysokiej klasy specjalistów z dziedziny nowoczesnych technologii włókienniczych, a także jedyny w Politechnice Łódzkiej i w Kraju, kształcący zarówno w dziedzinach technicznych jak i artystycznych.

Oferta edukacyjna czterech kierunków studiów: Włókiennictwo, Wzornictwo, Inżynieria Materiałowa oraz Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy każdego roku jest rozszerzana i unowocześniana. W roku akademickim 2016/2017 na nowym kierunku Włókiennictwo i Przemysł mody wprowadzony został program studiów wzbogacony o przedmioty artystyczne. Wydział dostosowuje istniejące programy kształcenia do aktualnych potrzeb rynkowych tak, aby nasi absolwenci bez trudu mogli znaleźć pracę i realizować swoje zawodowe ambicje. W bieżącym roku akademickim uruchiono nowy atrakcyjny kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego. Jest to kierunek o profilu praktycznym i kończący się tytułem inżyniera. Studia trwają 4 lata. Na nowy kierunek przygotowano 30 miejsc. Są to studia dla osób, które pasjonuje wzornictwo i chcą projektować futurystyczne, praktyczne, designerskie produkty i usługi. Nowy kierunek łączy kompetencje inżynierskie, czyli znajomość techniki i technologii z rozwojem artystycznych pasji oraz ekonomiczną i marketingową wiedzą. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu studenci inżynierii wzornictwa przemysłowego poznają w teorii i praktyce, jak tworzyć projekty użytkowe dla firm produkcyjnych oraz badać i przewidywać zachowania konsumentów.

Naszym nadrzędnym celem jest kształcenie przyszłych kadr dla potrzeb nowoczesnej gospodarki. Tworząc  ofertę edukacyjną mamy na względzie szybki rozwój technologii, postępującą globalizację, tempo zmian rynkowych. Czynniki te wymuszają posiadanie coraz wyższych kwalifikacji zawodowych. Uczymy naszych studentów kreatywności, pracy zespołowej, umiejętności podejmowania decyzji, a co najważniejsze przekazujemy wiedzę merytoryczną na najwyższym poziomie.

Aby promować nowoczesną gospodarkę, Wydział również staje się przykładem organizacji dynamicznej, dla której ciągły proces zmian jest naturalnym zjawiskiem rynkowym. Systematycznie unowocześniamy nasze laboratoria, sprzęt, sale wykładowe, jak również kadrę akademicką.

Wydział oferuje wiele możliwości podnoszenia kwalifikacji - studia dzienne i zaoczne, studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie.

 
  • v24.jpg

    dlaczego warto

 
 

stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpgbiurokarier.pngzamówienia.png