bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna » Działalność naukowa » Projekty międzynarodowe zrealizowane

Podmenu WTMiWT

PL_75_lat.jpg

architektura_tekstyliow_2019.jpg

olimpiada_odziezowa.jpg

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png

biurokarier.png

zamówienia.png


Poleć znajomemu
dzialalnosc-naukowa
kierunki_info.jpg

Projekty międzynarodowe zrealizowane

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów jest partnerem w szeregu projektach realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej

 

 


 

 PROJEKTY ZINTEGROWANE (IP) - 7th Framework Integrated Project 7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego UE (2007-2013)

MODSIMTex
MODSIMTex Development of a rapid configuration system for textile production machines by means of the simulation of the physical behaviour of precision textile structures

http://www.modsimtex.eu/

Koordynator wydziałowy: prof. dr hab. I. Krucińska.
Jednostki uczestniczące: K-48, K-46, K-411.

Projekt z komponentu "Wspólpraca" z obszaru tematycznego 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (Nanosciences, nanotechnologies, and new production technologies NMP)
Termin realizacji: 01.11.2008 - 01.04.2012.
Budżet: 4.5 mln. EUR.
Realizatorzy: INTEXTER-UPC, KELMEG-UPC, INFOTEX (Hiszpania),
Politechnika Łódzka (Polska),
TUL, SPOLSIN, TFA (Czechy),
STFI, DTIF-MR, HEIMBACH, ROEDERS (Niemcy),
SANTONI (Włochy),
BMS (Belgia).

Cel projektu. Opracowanie systemu, który będzie znacznie ograniczać koszty opracowania nowych technicznych wyrobów włókienniczych poprzez ograniczenie czasu, energii i surowców.
Zdecydowana większość istniejących systemów zdolnych do symulacji wyrobów włókienniczych jest ograniczona do wizualnej reprezentacji, bez żadnych mechanicznych lub fizycznych oceny właściwości tekstylnego struktur. Narzędzia te nie biorą pod uwagę konfiguracji maszyn, więc nie są one w stanie pomóc w instalacji produkcji maszyn.
Celem projektu jest stworzenie wirtualnej symulacji, z wykorzystaniem metody elementów skończonych i sieci neuronowych, fizyczno-mechanicznych właściwości tekstylnych struktur zorientowanej na szybkie ustawienie maszyn w procesie produkcji tekstylnych wyrobów (przędze, tkaniny, dzianiny, włókniny).

 


 PROJEKTY ZINTEGROWANE (IP)   -   6th Framework Integrated Project

ProeTEX
Protective and monitoring textiles for the human body.

http://www.proetex.org/

Koordynator wydziałowy: prof. dr hab. I. Krucińska.
Jednostki uczestniczące: K-47, K-48.

Projekt badawczy dotyczy wytworzenia odzieży przeznaczonej dla służb ratowniczych (interweniujących podczas różnorodnych katastrof, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka), przetestowania jej oraz wprowadzenia na rynek europejski. Wyroby te maja za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa, ułatwienia koordynacji działań i podniesienie skuteczności akcji ratowniczych. Do wytworzenia inteligentnych systemów włókienniczych, które są systemami zintegrowanymi (tkaniny, części garderoby), musi zostać użyta nano- i mikrotechnologia. Systemy te są zdolne do łączenia się z różnorodnymi produktami, dlatego obejmują szeroki zasięg wykorzystania: od sportów ekstremalnych, przez ochronne zdrowia, a kończąc na sektorze transportu i budownictwa. Systemy tekstyliów łączące w swojej strukturze sensory będą niezwykle pomocne w ocenie stanu fizycznego i psychicznego ratownika oraz osoby poszkodowanej poprzez:

 • ciągłe monitorowanie oznak życia (kontrola rytmu serca, badanie oddechu),
 • ciągłe monitorowanie stanu fizjologicznego (wydzielanie potu, odwodnienie, poziom elektrolitów, wskaźniki nacisku, stężenie O2, stężenie CO),
 • monitorowanie pozycji oraz ruchu,
 • posiadanie niezależnego łączą (anteny tekstylne),
 • aktywne powiększenie widzialności,
 • włókna emitujące światło,
 • wewnętrzne monitorowanie temperatury prze używanie sensorów tekstylnych,
 • wykrywanie zewnętrznych zagrożeń chemicznych (zawierające toksyczne gazy i pary),
 • przechowywanie energii.

 


 DIGITEX

Digital programmed jetting of fluids for multifunctional protective textiles.

http://www.dappolonia-research.com/digitex/home.php


Koordynator wydziałowy: prof. dr hab. E. Rybicki.
Jednostki uczestniczące: I-41, K-47, K-48.

W ramach projektu badawczego zostanie opracowana nowa technologia nadawania właściwości wielofunkcyjnych tekstyliom, które znajdą zastosowanie w tekstyliach ochronnych użytkowanych w środowisku pracy. Technologia opiera się na zasadach druku cyfrowego, w którym strumień danych binarnych programuje procesy wykonawcze - przemieszczanie głowicy z cieczą, przemieszczanie podłoża tekstylnego oraz utrwalanie obrazu wydruku.

 


 LIDWINE

Multifunctionalized medical textiles for wound (e.g. decubitus) prevention and simulation of wound healing.

http://www.osmdan.com/HTMLs/Home.aspx

Koordynator wydziałowy: prof. dr hab. I. Krucińska.
Jednostki uczestniczące: K-47, K-48.

Głównym celem projektu jest skonstruowanie wielofunkcyjnego, bioaktywnego wyrobu tekstylnego z możliwością aplikowania pacjentowi leku. Wyrób ten ma zapobiegać uszkodzeniom skóry, a w przypadku wystąpienia ran - ma na celu rozpoczęcie procesu ich gojenia. W ramach projektu zostanie zaprojektowany, niezbędny w takich przypadkach, zestaw urządzeń medycznych.

 


 INTELTEX

Intelligent multi-reactive textiles integrating nano-filler based on CPC-fibres.

http://www.inteltex.eu/

Koordynator wydziałowy: prof. dr hab. I. Krucińska.
Jednostki uczestniczące: K-48.

The objective of the INTELTEX project is to develop a radically new approach to obtain intelligent textile that combine new innovative functions This will be ensured by the integration of an active material in textiles fibres. By processing these textile structures, it will be possible to produce multi-reactive textiles where the complete textile acts as a sensor. This new multifunctional textile will be used for many important applications with customised properties tailored to specific applications:

 • building application: wall fabric to detect cracks and temperature changes / industrial floors for leakage control and volatile solvent detection,
 • medical application: medical wear for monitoring body temperature,
 • protective clothing: combination of the three functionalities in fire-man clothing: monitoring near skin temperature, exterior temperature, mechanical stress (detection of an impact) and toxic volatile solvents such as carbon monoxide in fire.

 


 CLEVERTEX

Developmnet of a strategic master plan for the transformation of the traditional textile and clothing into a knowledge driven industrial sector by 2015.

Koordynator wydziałowy: prof. dr hab. Z. Wysokińska.
Jednostki uczestniczące: K-413, K-43, K-45, K-47, K-48.

Program CLEVERTEX ma na celu opracowanie głównego planu oraz struktury dla przyszłych działań w badaniach, edukacji oraz transferze technologii w dziedzinie wielozadaniowych inteligentnych materiałów tekstylnych w Europie, aby przekształcić ten przemysł w dynamiczny, innowacyjny, oparty na wiedzy, konkurencyjny oraz trwale wzrastający sektor do roku 2015. Wielozadaniowe inteligentne tekstylia to materiały oraz systemy, które w inteligentny sposób reagują na czynniki zewnętrzne. Na przykład tkanina, która zwiększa swoją objętość w niskich temperaturach, aby utrzymać ciepło osoby noszącej ubranie, profesjonalne ubranie, które zmienia kolor pod wpływem zanieczyszczenia biologicznego, bielizna wysyłająca sygnały alarmowe do osób z opieki medycznej, kiedy funkcje życiowe pacjenta są zagrożone, czy dywan, który wykrywa pożar, zalanie mieszkania lub włamanie. Program prac będzie zawierał:

 • Analizę dostępnej w Europie podstawowej wiedzy dla inteligentnych tekstyliów,
 • Badania socjologiczno - ekonomicznej struktury sektora tekstylno odzieżowego,
 • Przewidywania na przyszłość: Opracowanie analizy strategicznej metodą delficką w celu zidentyfikowania najważniejszych potrzeb dla przejścia w przemysł oparty na wiedzy,
 • Analiza niszowa oraz wykonalność,
 • Nakreślenie mapy,
 • Wykorzystanie, rozpowszechnianie oraz zarządzanie.

 


 

JEAN MONNET
Impact of the European Union enlargement on creation of new possibilities for small and medium sized enterprises in regions and cities under restructuring.

http://ec.europa.eu/education/index_en.html

Koordynator wydziałowy: prof. dr hab. Z. Wysokińska.
Jednostki uczestniczące: K-413.

Jean Monnet Project jest programem Komisji Europejskiej mającym na celu wspieranie studiów poświęconych tematyce integracji europejskiej, zwłaszcza poprzez pomoc w rozpoczynaniu nowych przedsięwzięć edukacyjnych. Program został uruchomiony na wniosek uniwersytetów, które pragnęły dostarczać obywatelom Europy wiedzy o sprawach dotyczących integracji poprzez dydaktykę, najwyższej jakości, dyskurs akademicki i badania.
Nie do przecenienia jest także działalność i siła oddziaływania Europejskich Centrów Doskonałości i naukowców z tytułem profesora Jean Monnet. Program stanowi fundament współpracy i platformę dyskusji nad kluczowymi dla Unii Europejskiej zagadnieniami. Dla przykładu, grupy robocze profesorów tworzone w ostatnich latach podejmowały badania nad takimi kwestiami jak Konferencja Międzyrządowa, wspólna waluta, dobre zarządzanie w sektorze publicznym, liberalizacja handlu, historia integracji europejskiej i, w ostatnim czasie, dialog międzykulturowy.
Jean Monnet Project dotyczy tych dziedzin nauk społecznych, gdzie problematyka integracji europejskiej znajduje swoje wyraźne odzwierciedlenie np.: prawa wspólnotowego, ekonomiki integracji europejskiej, integracji politycznej w Europie, czy historii integracji europejskiej.
W latach 1990-2002 Jean Monnet Project współfinansował wdrażanie ponad 2 500 projektów akademickich z zakresu studiów europejskich, w tym:

 • 82 Centrów Doskonałości Jean Monnet,
 • 601 Katedr Jean Monnet,
 • 1560 stałych kursów i modułów europejskich.

Obecnie około 700 uniwersytetów oferuje programy nauczania dzięki wsparciu z Jean Monnet Project, angażując ponad 1 500 wykładowców i trafiając do ponad 250 000 studentów każdego roku.

 


 

EUREKA

Using naturally coloured cotton for good quality, attractive and ecological textile products.

Strona projektu     Sekretariat EUREKI w Brukseli     Biuro polskiego koordynatora projektów EUREKI

Koordynator wydziałowy: dr inż. J. Elmrych-Bocheńska.
Jednostki uczestniczące: K-45.

W 1985 r. Konferencja Ministrów 17 państw europejskich oraz przedstawicieli Komisji Wspólnot Europejskich podjęła decyzję o powołaniu do życia Inicjatywy EUREKA.
Inicjatywa EUREKA miała być odpowiedzią przemysłu i gospodarki w skali całej Europy na zagrożenie dominacją gospodarczą i przemysłową Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz państw Dalekiego Wschodu.
Celem Inicjatywy miało być zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego tak aby mógł on podjąć walkę o zachowanie swojej pozycji w kluczowych dziedzinach na rynkach światowych.
Celem projektu jest opracowanie technologii przerobu bawełny naturalnie zabarwionej pochodzenia greckiego. Projekt obejmuje wytworzenie przędz oraz tkanin, które cechować będą nowe, atrakcyjne rozwiązania wzornicze.
W fazie projektu realizowanej w Katedrze Odzieżownictwa przedmiot prac stanowi ocena właściwości konfekcyjnych oraz użytkowych tkanin wyprodukowanych na bazie bawełny naturalnie zabarwionej.

 


 

LEONARDO DA VINCI

Innovative, using multimedia E-Learning for textile industry e-Tex.

http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/index_en.html

Koordynator wydziałowy: dr hab. inż. Krzysztof Kowalski - prof. PŁ.
Jednostki uczestniczące: K-46.

Katedra Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich Wydziału Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej uczestniczy jako jeden z 13 partnerów w dwuletnim programie europejskim Leonardo da Vinci w zakresie włókiennictwa n.t. "Innovative, using multimedia E-Learning for textile industry e-Tex".
Katedra opracowuje multimedialny program nauczania dotyczący technologii i budowy wyrobów dziewiarskich.
W projekcie uczestniczy sześć uniwersytetów technicznych: Liberec (Czechy), Leeds (Wielka Brytania), Krefeld (Niemcy), Dornbirn (Austria), Minho (Portugalia), Łódź (Polska), oraz stowarzyszenia włókiennicze i zakłady przemysłowe z wyżej wymienionych krajów. Koordynatorem projektu jest Ośrodek Kształcenia Gospodarki Saksonii (Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft E V ).
Po zakończeniu projektu tzn. w październiku 2007 r. Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów będzie dysponował nowoczesnym, multimedialnym programem nauczania z zakresu włókiennictwa zawierającym bogatą wizualizację procesów, technik i budowy tekstyliów oraz ćwiczenia sprawdzające wiedzę, co w znaczącym stopniu przyniesie nową jakość w kształceniu studentów.

 


 

LEONARDO DA VINCI

RABC system-risk analisis of biocontamination system.

http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/index_en.html

Koordynator wydziałowy: prof. dr hab. E. Rybicki.
Jednostki uczestniczące: I-41.

 


 

CHITOMED    (Project status: Completed)
The integrated production and exploitation of biological materials for non-food uses, "Biomedical textiles from dibutyrylchitin and chitin".

 

Biotekstylia z chityny i dibutyrylochityny

Koordynator wydziałowy: dr inż. L. Szosland.
Jednostki uczestniczące: K-42, K-48.

 


 

stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpg