bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna » Wydział » Dziekanat

Podmenu WTMiWT

PL_75_lat.jpg

architektura_tekstyliow_2019.jpg

olimpiada_odziezowa.jpg

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png

biurokarier.png

zamówienia.png


Poleć znajomemu
wydzial
kierunki_info.jpg

Dziekanat

Politechnika Łódzka
Dziekanat Wydziału
Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
e-mail: w-4@adm.p.lodz.pl

 

Dziekanat przyjazny studentom - Certyfikat
Jest nam bardzo miło poinformować, że Dziekanat Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów otrzymał z rąk Samorządu Studenckiego PŁ wyróżnienie z w postaci certyfikatu - Dziekanat przyjazny studentom. Panie z Dziekanatu Lidia Smereka, Jolanta Antosik, Hanna Lewandowska i Joanna Pruska-Rzymska dziękują naszym studentom za to, jakże miłe wyróżnienie. (Certyfikat .pdf)

 
Imię i Nazwisko Kompetencje Telefon
Bożena Zacharska - Kierownik Dziekanatu
- Sprawy naukowe
- Kadra Wydziału
42 631-33-00
Elżbieta Owczarek
- Zamówienia publiczne Wydziału 42 631-33-05
Magdalena Kołcz - Finanse Wydziału
42 631-33-03
Jolanta Antosik - Studia stacjonarne (dzienne)
    * wzornictwo
- Opłaty za studia
42 631-33-01
Monika Iwanicka

- Studia stacjonarne ( dzienne)
   * inżynieria bezpieczeństwa pracy

   * inżynieria materiałowa  

   * włókiennictwo
   * inżynieria wzornictwa przemysłowego
- Opłaty za studia

42 631-33-01
Ewelina Miłosz-Sobierajska
- Studia doktoranckie - obsługa, dokumentacja
- Tłumaczenia
- Nostryfikacja dyplomów
- Sprawozdania dla GUS-u, POLON-u, OPI
- Współpraca z Prodziekanem ds. Nauki
- Sprawy związane z działalnością naukowa jednostki
42 631-33-02
Lidia Smereka - Współpraca z zagranicą
- Międzynarodowe projekty dydaktyczne i edukacyjne
- Wymiana międzynarodowa w ramach programów Erasmus+,
  Ceepus, E-team - obsługa administracyjna
- Przygotowanie suplementów do dyplomu w j. angielskim
42 631-32-99
Joanna Pruska-Rzymska - Obciążenia i rozliczenia dydaktyczne
- Plan zajęć Wydziału
42 631-33-06
 

stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpg