bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna

Menu WTMiWT

wirt_dzien_otw_na_PL_23-05-2020_225x127.jpg

PL_75_lat.jpg

zielony_przewodnik_PoliGreen.jpg

biodegradowalne_materialy.jpg

biodegradowalne_wlokna.jpg

architektura_tekstyliow_2019.jpg

olimpiada_odziezowa.jpg

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png


Poleć znajomemu
Aktualmosci więcej  |  archiwum
kierunki_info.jpg

Ramowy plan zajęć na WTMiWT w semestrze zimowym 2020/2021
2020-09-17

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach kształcenia WTMiWT będą realizowane w trybie mieszanym, tj. tradycyjnie i zdalnie.

Wykłady będą prowadzone zdalnie (m.in. na WIKAMP czy MsTeams), zajęcia projektowe i ćwiczenia w zależności od decyzji kierownika przedmiotu - w trybie zdalnym, tradycyjnym lub mieszanym. Zajęcia laboratoryjne będą prowadzone tradycyjnie w laboratoriach wydziałowych z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Opracowano ramowy plan zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 dla wszystkich kierunków naszego Wydziału. Plan może ulec jeszcze zmianie po opublikowaniu przez władze Uczelni zasad bezpiecznego prowadzenia zajęć w najbliższym semestrze. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany w najbliższych dniach.

Ramowy plan zajęć na WTMiWT w semestrze zimowym 2020/2021

Komunikat nr 1/2020 Prodziekan ds studenckich z dnia 9 września 2020r w sprawie sposobu prowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

Zarządzenie Nr 48/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 17 września 2020r

 


Egzaminy dyplomowe na WTMiWT w okresie do 30 września 2020r
2020-06-09

Zgodnie z Komunikatem nr 10/2020 Rektora PŁ z dnia 21 maja 2020r. egzaminy dyplomowe przeprowadza się w trybie bezpośrednim na Wydziale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w dokumencie "Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni" z dnia 18 maja 2020r lub na wniosek studenta, przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia zdalnego wg Komunikatu Prorektora ds Kształcenia z dnia 2 kwietnia 2020r.

Planowane terminy egzaminów dyplomowych:

Wzornictwo (Sala Plastyczna nr 1) godz. 10:00

22.06.2020r; 1.07.2020r; 14.07.2020r; 8.09.2020r; 15.09.2020r; 22.09.2020r

Włókiennictwo i Przemysł Mody/Włókiennictwo (W-33) godz. 10:00

30.06.2020r: 9.07.2020r; 16.09.2020; 23.09.2020r

Szczegóły dotyczące procesu dyplomowania, wymaganych dokumentów i organizacyjne poniżej:

Organizacja egzaminów dyplomowych na Wydziale w okresie do 30 września 2020r

Zasady dyplomowania na WTMiWT - proces dyplomowania i dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego

Instrukcja procesu dyplomowania dla Promotora i Studenta

Promotor - zał. 4 (protokół oryginalności pracy)

Promotor - zał. 5 (opinia dotycząca oryginalności pracy dyplomowej)


UWAGA!!!Już można składać wnioski stypendialne na rok akademicki 2020/2021
2020-07-03

Od 3 lipca 2020r można składać wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021. Zasady wnioskowania o w/w stypendium są opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów PŁ z dnia 13 czerwca 2019 roku. Zapraszamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego złożenia kompletnego wniosku i otrzymania stypendium już w październiku 2020/2021.

Szczegóły składania wniosków - informacja z dnia 3 lipca 2020r

Stypendium Ministra na rok akademicki 2020/2021
2020-09-22

Uwaga!!! Nowe zasady zgłaszania wniosku o stypendium ministra na rok akademicki 2020/2021!!! Studenci występują o złożenie wniosku do koordynatora poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail do dnia 5.10.2020r. Szczegóły w Komunikacie poniżej:

Komunikat Prorektora ds Studenckich z dnia 17 września 2020r w sprawie zasad przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021 i sposobu ich opiniowania

Praca dziekanatu w czasie zawieszenia zajęć na uczelni
2020-03-15

Godziny pracy dziekanatu

Poniedziałek - Piątek oprócz środy w godz. 10.00-13.00

B. ważne!!! Bezpośredni kontakt będzie zastąpiony korespondencją elektroniczną lub kontaktem telefonicznym i wówczas zostanie ustalone dalsze postępowanie w sprawie (szczegóły w Informacjach Prorektora ds Studenckich)

Numery kontaktowe: 042 631-33-01 lub 042 631-32-99

E-maile:

lidia.smereka@p.lodz.pl (sprawy programu Erasmus, doktoranci)

jolanta.antosik@p.lodz.pl (wzornictwo)

monika.iwanicka@p.lodz.pl (włókiennictwo i przemysł mody, inżynieria wzornictwa przemysłowego, inżynieria bezpieczeństwa pracy, włókiennictwo II st., Kolegium Towaroznawstwa)

(podać DW: barbara.niekraszewicz@p.lodz.pl)

Kontakt telefoniczny z Prodziekan ds. studenckich: 042-631-33-01 w godz. pracy dziekanatu

Kontakt mailowy z Prodziekan ds studenckich: barbara.niekraszewicz@p.lodz.pl


 


stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpgbiurokarier.pngzamówienia.png