bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna » Działalność naukowa » Projekty strukturalne

Podmenu WTMiWT

PL_75_lat.jpg

biodegradowalne_materialy.jpg

biodegradowalne_wlokna.jpg

architektura_tekstyliow_2019.jpg

olimpiada_odziezowa.jpg

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png


Poleć znajomemu
dzialalnosc-naukowa
kierunki_info.jpg

Projekty strukturalne

 

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:
"Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania",
akronim STEP

Celem projektu jest dostarczenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie opracowania technologii wytwarzania anatomicznie dopasowanych hybrydowych płyt balistycznych z materiałów włóknistych, w tym modyfikowanych, o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 957 763,55 PLN

 
 
 
 


 

Z dniem 1 marca 2018 r. rozpoczął się projekt inwestycyjny "INNOWACYJNE WŁÓKIENNICTWO 2020+"
(numer umowy RPLD 01.01.00-10-0002/17-00)
Projekt jest finansowany w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Konsorcjantów.
Politechnika Łódzka jest Liderem projektu, a za razem jego beneficjentem. Inicjatorem i Koordynatorem projektu jest prof. Izabella Krucińska.
Projekt jest realizowany przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą najważniejsze jednostki badawcze sektora włókienniczego w Łodzi:
1. Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
2. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych,
3. Instytut Włókiennictwa,
4. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
5. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex".

Całkowita wartość projektu wynosi 22 615 775,00 PLN, z czego 12 532 330,27 PLN jest dofinansowywane w ramach programu, zaś kwota 10 083 444,73 PLN stanowi wkład własny Konsorcjantów.
Udział Politechniki Łódzkiej wynosi 12 955 818,00PLN, z czego 7 721 926,22 PLN jest dofinansowywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W ramach wyżej wymienionych środków, Politechnika Łódzka przeprowadzi szeroko zakrojone prace remontowo – budowlane w budynku Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, obejmujące między innymi wymianę wind, likwidację barier architektonicznych przy wejściu do budynku, remont pionów kanalizacyjnych, remont klatek schodowych oraz remont elewacji i dachu budynku.  Ponadto, projekt zakłada zakup nowoczesnych urządzeni pomiarowych i technologicznych, które rozbudują infrastrukturę Katedr biorących udział w projekcie:
- Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
- Katedry Dziewiarstwa,
- Katedry Mechaniki i Informatyki Technicznej.
Projekt przewiduje również zakup aparatury dla dwóch jednostek Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki:
- Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych,
- Instytutu Elektroniki.

 
 
 


 

 

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania”

POIR.04.01.02-00-0004/17

Projekt realizowany jest w konsorcjum z:

 

TRICOMED SA

Bella Sp. z o.o.

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii

 

TRICOMED SA           Bella Sp. z o.o.           WIHiE

 
 

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego, kompletnego zestawu opatrunkowego, w którego skład wchodzą:

  • Chłonny opatrunek zintegrowany z bandażem
  • Resorbowalna włóknina hemostatyczna
  • Tampon do zaopatrywania ran postrzałowych
  • Staza taktyczna

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2020.

Całkowite dofinansowanie projektu z UE: 7 813 924,32 zł
Politechnika Łódzka: 2 645 332,56 zł.

 
 


 

stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpgbiurokarier.pngzamówienia.png