bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna

Menu WTMiWT

wirt_dzien_otw_na_PL_23-05-2020_225x127.jpg

PL_75_lat.jpg

zielony_przewodnik_PoliGreen.jpg

biodegradowalne_materialy.jpg

biodegradowalne_wlokna.jpg

architektura_tekstyliow_2019.jpg

olimpiada_odziezowa.jpg

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png


Poleć znajomemu
Aktualmosci więcej  |  archiwum
kierunki_info.jpg

Prowadzenie badań naukowych przez studentów od 1 czerwca 2020r
2020-05-28

Zgodnie z Komunikatem nr 10/2020 Rektora Pł od 1 czerwca 2020r dopuszcza się możliwość prowadzenia przez studentów badań naukowych i projektów w celu realizacji pracy dyplomowej oraz przez studentów zatrudnionych w ramach projektów badawczych realizowanych przez Uczelnię. Udział studenta w prowadzeniu badań może odbywać się pod warunkiem zapewnienia warunków i zachowaniu zasad bezpieczeństwa określonych dla pracowników PŁ. Dopuszczenie takie odbywa się na pisemny wniosek studenta (wzory zamieszczone poniżej). Wypełniony i podpisany skan wniosku student wysyła ze swojego adresu mailowego PŁ do Promotora, który uzgadnia z Kierownikiem Jednostki, w której realizowane są badania, warunki i harmonogram pracy studenta przy realizacji badań. Skan podania podpisanego przez Promotora i Kierownika Jednostki przesyłany jest do Prodziekan ds studenckich. Prodziekan ds studenckich informuje studenta o podjętej decyzji drogą mailową. Termin złożenia pracy dyplomowej - 16 września 2020r.

Podanie o wyrażenie zgody na prowadzenia badań/projektu w celu realizacji pracy dyplomowej

Podanie o wyrażenie zgody na prowadzenie badań związanych z zatrudnieniem do realizacji projektu badawczegoXXI Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów - xx.xx.2020
2020-05-22

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXI Konferencji Naukowej Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów "Innowacyjne materiały i technologie w inżynierii materiałowej tekstyliów", która odbędzie się w dniu xx.xx.2020 r. i wpisuje się w obchody jubileuszu 75-lecia Politechniki Łódzkiej.
Więcej informacji w zakładce:    Działalność naukowa -> Konferencje i seminaria

Praca dziekanatu w czasie zawieszenia zajęć na uczelni
2020-03-15

Godziny pracy dziekanatu

Poniedziałek - Piątek oprócz środy w godz. 10.00-13.00

B. ważne!!! Bezpośredni kontakt będzie zastąpiony korespondencją elektroniczną lub kontaktem telefonicznym i wówczas zostanie ustalone dalsze postępowanie w sprawie (szczegóły w Informacjach Prorektora ds Studenckich)

Numery kontaktowe: 042 631-33-01 lub 042 631-32-99

E-maile:

lidia.smereka@p.lodz.pl (sprawy programu Erasmus, doktoranci)

jolanta.antosik@p.lodz.pl (wzornictwo)

monika.iwanicka@p.lodz.pl (włókiennictwo i przemysł mody, inżynieria wzornictwa przemysłowego, inżynieria bezpieczeństwa pracy, włókiennictwo II st., Kolegium Towaroznawstwa)

(podać DW: barbara.niekraszewicz@p.lodz.pl)

Kontakt telefoniczny z Prodziekan ds. studenckich: 042-631-33-01 w godz. pracy dziekanatu

Kontakt mailowy z Prodziekan ds studenckich: barbara.niekraszewicz@p.lodz.pl


 

Podpisanie umowy i odebranie legitymacji studenckiej - studia II stopnia sem. 1
2020-06-01

Informujemy, że w terminie 1-15 czerwca 2020r studenci semestru 1 studiów II stopnia moga jeszcze podpisać umowę i odebrać legitymację studencką. Odbiór bezpośredni w dziekanacie jest możliwy wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie (42-631-33-01) lub mailowo (jolanta.antosik@p.lodz.pl lub monika.iwanicka@p.lodz.pl). Zapraszamy!!!


stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpgbiurokarier.pngzamówienia.png